Logo do druku

Kraina odpoczynku, gdzie czas zwalnia bieg...

Polityka prywatności

Prawa autorskie

Wszelkie teksty, zdjęcia i grafika, zamieszczone na łamach tego serwisu internetowego podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych.

Odpowiedzialność

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje zamieszczone w naszym serwisie internetowym mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.

Na łamach naszego serwisu internetowego znajdziecie Państwo linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić uwagę na to, że nie mamy żadnego wpływu na format i zawartość tych stron. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji.

Ochrona danych

Z odpowiedzialnością oraz powagą traktujemy ochronę danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasz serwis internetowy. Dane osobowe pobierane w czasie wizyty na naszych stronach internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Polsce.

W czasie wizyty na tej stronie internetowej serwer internetowy standardowo zapisuje nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzacie, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzacie, oraz datę i czas trwania Państwa wizyty.

Dane osobowe są zapisane tylko wtedy, jeśli podacie je nam Państwo dobrowolnie, tj. wysyłając formularz kontaktowy lub rezerwacyjny, w celu zawarcia albo wykonania umowy.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe jedynie w celach marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).

Przekazanie danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym następuje tylko w ramach bezwzględnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych.